Giải nhanh Vật lý 12 bằng máy tính CASIO fx – 570VN PLUS

Các em có thể sử dụng máy tính CASIO fx – 570VN PLUS để giải nhanh các bài tập Vật lý lớp 12. Nó rất có ích khi các em làm bài thi trắc nghiệm Vật lý.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội