Giải tích phân lượng giác bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp đặt ẩn phụ là một trong những phương pháp tối ưu nhất dùng để giải bài toán tích phân lượng giác.

Tích phân hàm lượng giác tổng quát có dạng:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội