Giáo án Tập làm văn lớp 4 Học kì II năm học 2017 – 2018

Chia sẻ Giáo án Tập làm văn lớp 4 Học kì II năm học 2017 – 2018 dành cho các thầy cô giảng dạy bộ môn Tiếng Việt lớp 4.

Các bài dạy:

  • Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
  • Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
  • Bài dạy: miêu tả đồ vật (kiểm tra viết)
  • …..

Đọc Giáo án Tập làm văn lớp 4 Học kì II năm học 2017 – 2018:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội