Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 1, Tập 2

Bộ Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 1, Tập 2 là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội.

Đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến việc hướng nghiệp, dạy nghề.

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 1:

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 2:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội