Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0) và trục Ox

Gọi A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với Ox và M là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục Ox. Khi đó góc \displaystyle \widehat{MAX} được gọi là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox.

2. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)

Khi a > 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn và nếu a càng lớn thì góc đó càng lớn.
Khi a < 0, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tù và nếu a càng bé thì góc đó càng lớn.
Như vậy, góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox phụ thuộc vào a.
Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.
Lưu ý: Khi a > 0, ta có tan \displaystyle \widehat{MAX}=\frac{OB}{OA}=\frac{\left| b \right|}{\left| -\frac{b}{a} \right|}=\left| a \right|=a
Từ đó dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi suy ra số đo của \displaystyle \widehat{MAX}
Khi a < 0, ta có tan \displaystyle (180{}^\circ -\widehat{MAX}) = tan \displaystyle \widehat{OAB}\displaystyle \frac{OB}{OA}=\frac{\left| b \right|}{\left| -\frac{b}{a} \right|}=\left| a \right|=-a
Từ đó tìm được số đo của góc \displaystyle (180{}^\circ -\widehat{MAX}) rồi suy ra số đo của góc \displaystyle \widehat{MAX}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội