Hệ thống kiến thức hình học ở bậc tiểu học

Việc phân phối kiến thức liên quan đến hình học ở bậc tiểu học giữa các lớp đôi khi làm cho phụ huynh rất dễ nhầm lẫn đã học ở lớp dưới nhưng thực chất là chưa học hoặc ngược lại.

Đon vị đo chiều dài cm học từ lớp 1 nhưng m, dm, km, mm lên lớp 2 mới học. Dam, hm lên lớp 3 mới học.

Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông học từ lớp 3. Diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi học ở lớp 4 nhưng diện tích tam giác đến cuối kỳ 1 lớp 5 mới học.

Dưới đây là hệ thống các kiến thức liên quan đến hình học ở bậc tiểu học như sau:

Phân phối kiến thức Toán lớp 1:

– Nhận biêt hình vuông, hình tròn, tam giác.

– Đơn vị đo chiều dài cm.

Phân phối kiến thức Toán lớp 2:

– Chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

– Đơn vị đo chiều dài dm, m, km, mm.

Phân phối kiến thức Toán lớp 3:

– Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.

– Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông.

– Đơn vị đo chiều dài: dam, hm.

– Đơn vị đi diện tích cm2.

Phân phối kiến thức Toán lớp 4:

– Góc nhọn, góc tù, góc bet.

– Đường thẳng song song, vuông góc, đường cao trong tam giác.

– Đơn vị đo diện tích dm2, m2, km2.

– Diện tích hình bình hành, diện tích hình thoi.

Phân phối kiến thức Toán lớp 5:

– Đơn vị đo diện tích hm2, dam2, mm2, ha.

– Diện tích hình tam giác.

– Diện tích hình thang.

– Chu vi, diện tích hình tròn.

– Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

– Đơn vị đo thể tích cm3, dm3, m3.

– Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội