Chuyên mục: Hình học

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán đồng quy, thẳng hàng

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta đi chứng minh: kR. Để nhận được (1), ta lựa chọn một trong hai hướng: – Hướng 1: Sử dụng các quy tắc biến đổi vectơ đã biết. – Hướng 2:  Xác định vectơ và thông qua các tổ hợp trung […]

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ

Tóm tắt toàn bộ lý thuyết về Vectơ: Định nghĩa vectơ, Độ dài vectơ, Hai vectơ cùng phương, bằng nhau, đối nhau, Phép cộng vectơ, Phép trừ vectơ, Phép nhân vectơ với một số thực. Và TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO. 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 1.1 Định nghĩa vectơ – Vectơ là một đoạn […]

Lý thuyết mặt cầu – Hình học lớp 12

Lý thuyết mặt cầu thuộc chương 2 Hình học lớp 12. 1. Định nghĩa mặt cầu  Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm O cố định một khoảng không đổi r (r>0) được gọi là một mặt cầu tâm O bán kính r. S(O;r) = {M|OM=r} * Đoạn thẳng nối hai điểm nằm trên mặt […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x