KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN – TOÁN LỚP 5

Chuyên đề về hình tròn bao gồm chu vi và diện tích là dạng toán nâng cao trong chương trình Toán lớp 5.

Bao gồm lý thuyết và một số dạng toán, bài tập ví dụ.

I. Lí thuyết

– Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

                        C = d × 3,14             hoặc C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn; d là đường kính hình tròn; r là bán kính hình tròn)

– Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

                        S = r × r × 3,14

(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)

II. Một số dạng toán về hình tròn

Dạng 1: Cho đường kính d. Tính chu vi hình tròn.

Dạng 2: Cho bán kính r. Tính chu vi hình tròn.

Dạng 3: Cho biết chu vi. Tính đường kính hình tròn.

Dạng 4: Cho biết chu vi. Tính bán kính hình tròn.

Dạng 5: Cho biết bán kính. Tính diện tích hình tròn.

Dạng 6: Cho biết đường kính. Tính diện tích hình tròn.

Dạng 7: Cho biết chu vi. Tính diện tích hình tròn đó.

Dạng 8: Một số bài toán tổng hợp.

III. Bài tập vận dụng

1. Điền vào số và đơn vị đo thích hợp vào bảng sau:

Bán kính 3cm 0,6dm 4,4m m
Đường kính
Chu vi hình tròn
Diện tích hình tròn

2. Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 12m.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Em hãy ghi kết quả vào cột kết quả:

STT Câu hỏi Kết quả
1 Chu vi của hình tròn có bán đường kính d = 4cm là:
2 Chu vi của hình tròn có đường kính d = 2,5dm là :
3 Chu vi hình tròn có bán kính r = 3,75dm là:
4 Chu vi hình tròn có bán kính r = 9m là:
5 Tính đường kính của hình tròn có chu vi C = 15,7m.
6 Tính bán kính hình tròn có chu vi C = 18,84cm.
 

7

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Chu vi của bánh xe đó là:

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng?

8 Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 5cm.
9 Tính diện tích hình tròn có bán kính r = 0,2m.
10 Tính diện tích hình tròn có đường kính d = 12dm.
11 Tính diện tích hình tròn biết đường kính d = m.
12 Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28m.
 

13

Một sợi dây thép được uốn như hình dưới đây. Tính độ dài của sợi dây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5

 

14

Tính chu vi của hình dưới đây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5-1

 

 

15

Tính diện tích phần tô đậm trong hình dưới đây.

KĨ NĂNG : CHU VI VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN - TOÁN LỚP 5-2

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội