Lý thuyết Toán 10

CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

Chương II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

1.Số gần đúng và sai số 1.Lý thuyết hàm số
2.Các tập hợp số 2.Hàm số bậc nhất y = ax + b
3.Các phép toán tập hợp 3.Hàm số bậc 2
4.Tập hợp
5.Mệnh đề

Chương III: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1.Đại cương về phương trình 1.Lý thuyết bất đẳng thức
2.Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 2.Dấu của nhị thức bậc nhất
3.Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai 3.Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
4.Dấu của tam thức bậc hai
5.Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương V: THỐNG KÊ

Chương VI: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC, CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1.Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn 1.Cung và góc lượng giác
2.Lý thuyết biểu đồ 2.Giá trị lượng giác của một cung
3.Bảng phân bố tần số và tần suất 3.Công thức lượng giác

Chương I: VECTƠ

Chương II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

1.Lý thuyết hệ trục tọa độ 1.Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
2.Tích của vectơ với một số 2.Tích vô hướng của hai vectơ
3.Tổng và hiệu của hai vectơ 3.Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
4.Các định nghĩa vectơ

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1.Phương trình đường Elip
2.Phương trình đường tròn
3.Phương trình đường thẳng

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội