Lý thuyết Toán 12

CHƯƠNG I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1.Lý thuyết lũy thừa
2.Lý thuyết đường tiệm cận của đồ thị hàm số 2.Hàm số lũy thừa, số mũ
3.Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3.Lý thuyết logari
4.Cực trị của hàm số 4.Bất phương trình mũ và logari
5.Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số 5.Phương trình mũ và logari
6.Tính đơn điệu của hàm số y = f(x) 6.Hàm số mũ, hàm số logarit

CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC

1.Lý thuyết Nguyên hàm 1.Số phức
2.Lý thuyết Tích phân 2.Cộng, trừ và nhân số phức
3.Ứng dụng của tích phân trong hình học 3.Phép chia số phức
4.Phương trình bậc hai với hệ số thực

CHƯƠNG I: KHỐI ĐA DIỆN

CHƯƠNG II: MẶT NÓN, MẶT TRỤ VÀ MẶT CẦU

1.Khái niệm về khối đa diện 1.Mặt tròn xoay
2.Khái niệm về thể tích của khối đa diện 2.Mặt cầu
3.Khối đa diện lồi và khối đa diện đều 3.Ôn tập: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1.Hệ tọa độ trong không gian
2.Phương trình đường thẳng trong không gian
3.Phương trình mặt phẳng
4.Ôn tập phương pháp tọa độ trong không gian

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội