Lý thuyết về các tập hợp số

Lý thuyết về các tập hợp số

Tóm tắt kiến thức tổng quan

1. Tập hợp số tự nhiên, được kí hiệu là N

thì N={0, 1, 2, 3, ..}.

2. Tập hợp số nguyên, được kí hiệu là Z

thì Z={…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}.
Tập hợp số nguyên gồm các phân tử là số tự nhiên và các phân tử đối của các số tự nhiên.
Tập hợp các số nguyên dương được kí hiệu là N*

3. Tập hợp số hữu tỉ, được kí hiệu là Q

thì Q={ / a, b∈Z, b≠0}
Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp số thực, được kí hiệu là R

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là I. Tập hợp số thực gồm các số hữ tỉ và các số vô tỉ.
R = Q ∪ I.

5. Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

– Đoạn [a, b] ={x ∈ R / a ≤ x ≤ b}
Lý thuyết về các tập hợp số
– Khoảng (a; b) ={x ∈ R / a < x < b}
Lý thuyết về các tập hợp số-1
+ Nửa khoảng [a, b) = {x ∈ R / a ≤ x < b}
Lý thuyết về các tập hợp số-2
+ Nửa khoảng (a, b] ={x ∈ R / a < x ≤ b}
Lý thuyết về các tập hợp số-3
+ Nửa khoảng [a; +∞) = {x ∈ R/ x ≥ a}
Lý thuyết về các tập hợp số-4
+ Nửa khoảng (-∞; a] = {x ∈ R / x ≤a}
Lý thuyết về các tập hợp số-5
+ Khoảng (a; +∞) = {x ∈ R / x >a}
Lý thuyết về các tập hợp số-6
+ Khoảng (-∞; a) = {x ∈R/ x<a}
Lý thuyết về các tập hợp số-7

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội