Một số chuyên đề Toán máy tính bỏ túi Casio THCS

Gia sư Hà Nội gửi tới các em Một số chuyên đề Toán máy tính bỏ túi Casio THCS. Các em click vào từng chuyên đề để đọc nhé.

Có tất cả 9 chuyên đề Casio THCS:

I. CÁC BÀI TOÁN VỀ : “ PHÉP NHÂN TRÀN MÀN HÌNH ”

 

[collapse]
II. TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA SỐ NGUYÊN

 

[collapse]
III. TÌM CHỮ SỐ HÀNG ĐƠN VỊ, HÀNG CHỤC, HÀNG TRĂM... CỦA MỘT LUỸ THỪA

 

[collapse]
IV. TÌM BCNN, ƯCLN

 

[collapse]
V. PHÂN SỐ TUẦN HOÀN

 

[collapse]
VI. TÍNH SỐ LẺ THẬP PHÂN THỨ N SAU DẤU PHẨY.

 

[collapse]
VII. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐA THỨC

 

[collapse]
VIII. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

 

[collapse]
IX. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ LIÊN PHÂN SỐ

 

[collapse]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội