Ngữ pháp Tiếng Anh Trung học cơ sở (cấp 2)

Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các em học sinh khối THCS tài liệu ngữ pháp tiếng Anh bao gồm: Các thì, giới từ, Từ loại, Mệnh đề.

Click vào từng bài để đọc.

LESSON 2: PREPOSITIONS (Giới từ)

 

[collapse]
LESSON 3: WORD FORM (Từ Loại)

 

[collapse]
LESSON 4: ADVERBIAL CLAUSES OF TIME (Mệnh Đề Trạng Từ Chỉ Thời Gian)

 

[collapse]
LESSON 5: MAKING & ANSWERING QUESTIONS (Dựng & Trả Lời Câu Hỏi)

 

[collapse]
LESSON 6: ACTIVE or PASSIVE VOICE (Chủ Động và Thụ Động Cách)

 

[collapse]
LESSON 7: CONDITIONAL SENTENCES (Câu Điều Kiện)

 

[collapse]
LESSON 8: UNREAL WISHES (Ước Muốn Không Thể Xảy Ra)

 

[collapse]
LESSON 9: GERUND AND INFINITIVE (Danh Động Từ & Động Từ Nguyên Mẫu)

 

[collapse]
LESSON 10: CLAUSES & PHRASES OF CAUSES & EFFECTS (Mệnh Đề Và Cụm Từ Chỉ Nguyên Nhân Và Kết Quả)

 

[collapse]
LESSON 11: RELATIVE CLAUSES (Mệnh Đề Quan Hệ)

 

[collapse]
LESSON 12: REPORTED SPEECH (Câu Tường Thuật)

 

[collapse]
LESSON 13: CLAUSES OF PURPOSE (Mệnh Đề Chỉ Mục Đích)

 

[collapse]
LESSON 14: COMPARISONS (So Sánh)

 

[collapse]
LESSON 15: SENTENCE TRANSFORMATION (Biến đổi câu)

 

[collapse]
LESSON 16: SUBJECT AND VERB CONCORD (Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Từ Và Động Từ)

 

[collapse]
LESSON 17: EXPRESSIONS OF QUANTITY (Những Cụm Từ Chỉ Số Lượng)

 

[collapse]

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội