Người con yêu thương nhất chính là con của con

Mẹ bảo con là :
– Người mẹ thương nhất là con,nhưng chưa chắc sau này
người con thương nhất là mẹ…

Con hỏi :
– Sao vậy mẹ?

Mẹ cười :
– Vì sau này, người con yêu thương nhất chính là con của con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội