Người con yêu thương nhất chính là con của con

Mẹ bảo con là :
– Người mẹ thương nhất là con,nhưng chưa chắc sau này
người con thương nhất là mẹ…

Con hỏi :
– Sao vậy mẹ?

Mẹ cười :
– Vì sau này, người con yêu thương nhất chính là con của con.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội