Những viên kim cương trong Hóa học – Cao Cự Giác

Cuốn sách Những viên kim cương trong Hóa học là tài liệu hóa học phổ thông cực kì quý giá mà tiến sĩ Cao Cự Giác đã biên soạn dành cho các em học sinh.

Những viên kim cương trong Hóa học - Cao Cự Giác

Sách Những viên kim cương trong Hóa học – Cao Cự Giác

Nội dung cuốn sách được chia ra làm 25 Vấn đề chính cần luyện tập trong chương trình Hóa học phổ thông.

– Vấn đề 1: Đại cương về nguyên tử

– Vấn đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố và định luật tuần hoàn

– Vấn đề 3: Liên kết hóa học và cấu tạo các phân tử

– Vấn đề 4: Phản ứng oxi hóa – khử

– Vấn đề 5: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

– Vấn đề 6: Sự điện li

– Vấn đề 7: Nhóm halogen

– Vấn đề 8: Nhóm oxi

– Vấn đề 9: Nhóm nitơ

– Vấn đề 10: Nhóm cacbon

– Vấn đề 11: Đại cương về kim loại

– Vấn đề 12: Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm

– Vấn đề 13: Kim loại chuyển tiếp

– Vấn đề 14: Đại cương về hóa hữu cơ

– Vấn đề 15: Hiđrocacbon no

– Vấn đề 16: Hiđrocacbon không no

– Vấn đề 17: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

– Vấn đề 18: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

– Vấn đề 19: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

– Vấn đề 20: Este – Lipit

– Vấn đề 21: Cacbohiđrat

– Vấn đề 22: Amin – Amino axit – Protein

– Vấn đề 23: Polime và vật liệu polime

– Vấn đề 24: Bài tập hóa học thực nghiệm

– Vấn đề 25: Hóa học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường

Link download sách Những viên kim cương trong Hóa học:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueM1pnci1kTGpzWlU/view

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x