Phép chia hết trong Số học

Ở bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội sẽ nhắc lại về lý thuyết chia hết trong Số học với các phép chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Và công thức tổng quát n số nguyên liên tiếp chia hết.

  • Một số chia hết cho 2 khi chữ số tận cùng của nó là số chẵn.
  • Một số chia hết cho 3 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 3.
  • Một số chia hết cho 4 khi hai chữ số tận cùng bằng 0 hoặc tạo nên một số chia hết cho 4.
  • Một số chia hết cho 5 khi chữ số tận cùng của nó là 0 hoặc 5.
  • Một số chia hết cho 6 khi nó đồng thời chia hết cho cả 2 và 3.
  • Một số chia hết cho 8 khi có ba chữ số tận cùng bằng 0 hoặc tạo nên một số chia hết cho 8.
  • Một số chia hết cho 9 khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.
  • Tích hai số nguyên liên tiếp chia hết cho 2.
  • Tích ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 6.
  • Tích n số nguyên liên tiếp chia hết cho n! = 1.2.3…n.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội