Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 – Toán lớp 2

Ở bài này Gia sư Hà Nội sẽ dạy các em học sinh lớp 2 cách cộng có nhớ trong phạm vi 100 bằng các ví dụ minh họa trực quan dễ hiểu.

Chúng ta đi xét các ví dụ:

1. Ví dụ cộng có nhớ đầu tiên: 25 + 18 = ?

Cũng giống như phép cộng trong phạm vi 100 có nhớ thì phép tính cộng trong phạm vi 100 không nhớ cũng được thực hiện từ phải qua trái, tức hàng đơn vị xong rồi mới tới hàng chục. Cụ thể thực hiện qua 2 bước:

  • Bước 1: cộng hàng đơn vị: 5 + 8 = 13 viết 3 nhớ 1 sang hàng chục

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Toán lớp 2

  • Bước 2: Tiếp theo cộng hàng chục với nhau: 2 + 1 = 3 nhớ 1 thì ta sẽ cộng thêm vào ở hàng chục: 2 + 1 + 1 = 4

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Toán lớp 2-1

Vậy kết quả là: 25 + 18 = 43

2. Ví dụ cộng có nhớ thứ 2: 46 + 34 = ?

Ta thực hiện như sau:

  • Cộng hàng đơn vị trước: 6 + 4 = 10 viết  0 nhớ 1
  • Hàng chục: 4 + 3 = 7 nhớ 1 cộng thêm vào là 8

Vậy kết quả là 80.

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Toán lớp 2-2

3. Ví dụ cộng có nhớ thứ 3: 12 + 88 = ?

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 - Toán lớp 2-3

Ta thực hiện như sau:

  • Cộng hàng đơn vị trước: 2 + 8 = 10 viết  0 nhớ 1
  • Hàng chục: 1 + 8 = 9 nhớ 1 cộng thêm vào là 10

Vậy kết quả là 100.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội