Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) – Toán lớp 1

Giống như phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) ở bài trước thì Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) cũng tương tự như vậy.

Ví dụ với phép trừ (không nhớ): 35 – 24 = 11

 

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) - Toán lớp 1

Các bé tự làm thêm các bài tập cộng trừ trong phạm vi 100 (không nhớ) dưới đây để ôn tập:

15 + 14 = …

24 + 35 = …

29 – 26 = …

45 + 44 = …

68 – 45 = …

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội