Phiếu bài tập Toán nâng cao lớp 4

Chia sẻ phiếu bài tập Toán nâng cao lớp 4 tới các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Bao gồm bài tập cho trên lớp và bài tập về nhà.

Chúc các em học tốt.

BÀI TẬP Ở LỚP

Bài 1: Tìm hai số biết tổng của chúng là 376. Số lớn bằng 5/3 số bé.

Bài 2: Tìm 3 sổ biết tổng là 192. Số thứ nhất bằng 1/2 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

Bài 3: Hai kho thóc chứa tất cả 1800 tấn .Nếu chuyến 18 tấn thóc từ kho thứ nhất sang kho thứ hai rồi lại chuyển 22 tấn từ kho thứ hai sang kho thứ ba thi lúc đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 2 lần số thóc ở kho thứ hai còn số thóc ở kho thứ hai bằng 3 lần số thóc kho thứ 3. Tìm số thóc mỗi kho.

Bài 4: Tìm hai số chẵn có tỉ số là 3/7 biết rằng giữa chúng có đúng 19 số chẵn khác nữa.

Bài 5: Hiệu của hai số là 141. Biết 1/3 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 6: Tìm ba số biết rằng 1/2 số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai và bằng 3/4 sổ thứ ba. Số thứ hai hơn số thứ ba 18 đơn vị.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Tìm hai số biết hiệu của chúng là 14. Số lớn bằng 7/5 số bé.

Bài 2 : Tìm 3 sổ biết tổng là 169. Số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/9 số thứ ba.

Bài 3: Hai kho thóc chứa tất cả 480 tấn. Nếu chuyển 12 tấn thóc từ kho thứ nhất sang kho thứ hai rồi lại chuyến 9 tấn từ kho thứ hai sang kho thứ nhất thì lúc đó số thóc ở kho thứ nhất bằng 3/7 số thóc ở kho thứ hai. Tìm số thóc mỗi kho.

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có tỉ số là 1/5 biết rằng giữa chúng có đúng 15 số tự nhiên khác nữa.

Bài 5: Hiệu của hai số là 341. Biết 3/4 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai. Tìm hai số đó.

Bài 6: Tìm ba số biết rằng 1/5 số thứ nhất bằng 2/7 số thứ hai và bằng 4/9 số thứ ba. Biết rằng sổ thứ nhất hơn số thứ hai 60 đơn vị.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x