Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm tích phân

NXB Đại học quốc gia Hà Nội phát hành cuốn Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm tích phân dành cho học sinh khối 12 luyện thi đại học.

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội