Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm Vật lý điện xoay chiều

Sau khi đọc xong tài liệu này các em học sinh sẽ học được phương pháp sử dụng giản đồ vecto để giải nhanh các bài tập điện xoay chiều trong môn Vật lý.

Giản đồ vectơ sử dụng quy tắc hình bình hành.

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội