Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau

Phương pháp giải : dùng sơ đồ đoạn thẳng.

Bài toán 1 :

Bạn An cao 116 cm, Bạn Bình cao 125 cm. Hỏi Bạn Bình cao hơn bạn An bao nhiêu cm ?

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau

Giải.

Số cm bạn Bình cao hơn bạn An là :

125 – 116 = 9 cm

Đáp số : 9 cm.

Bài toán 2 :

Hiện nay, tuổi của mẹ là 26 tuổi, mẹ hơn An 18 tuổi. hỏi hiện nay An bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau

Giải.

Số tuổi  hiện nay An là :

26 – 18 = 8 (tuổi)

Đáp số : 8 tuổi.

Bài toán 3 :

Thùng dầu thứ nhất đựng 15 lít dầu, thùng dầu thứ nhất đựng kém hơn thùng dầu thứ hai 3 lít dầu. Hỏi thùng dầu thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau

Số lít dầu thùng dầu thứ hai đựng là :

15 3 = 18 (lít)

Đáp số : 18 lít dầu.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x