Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị

Phương pháp giải : 3 dòng

1. Dòng thứ nhất : lời giải [bài toán hỏi gì đặt lời giải cái đó.]
2. Dòng thứ hai : đặt phép tính.
3. Dòng thứ ba : đáp số :

Bài giải 1 :

có 15 lit dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị

Giải.

Số lít dầu mỗi can đựng là :

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Bài giải 2 :

Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ?

Giải.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị

Số bút chì màu của mỗi nhóm là :

27 : 3 = 9 (bút chì )

Đáp số : 9 bút chì màu.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x