Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx+c=0
Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, phương trình có dạng \displaystyle ax_{{}}^{2}+bx=0 ⇔ x(ax + b) = 0
Phương trình có hai nghiệm:
\displaystyle {{x}_{1}}=0, \displaystyle {{x}_{2}}=-\frac{b}{a}
b) Trường hợp b = 0, phương trình có dạng \displaystyle ax_{{}}^{2}+c=0\displaystyle x_{{}}^{2}=-\frac{c}{a}
Nếu a, c cùng dấu: \displaystyle -\frac{c}{a}<0 phương trình vô nghiệm.
Nếu a, c trái dấu: \displaystyle -\frac{c}{a}>0 phương trình có hai nghiệm \displaystyle {{x}_{1}}=-\sqrt{-\frac{c}{a}}\displaystyle {{x}_{2}}=\sqrt{-\frac{c}{a}}

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội