Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

a) Quy tắc chuyển vế
Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.
b) Quy tắc nhân với một số
Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0

2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

a) Định nghĩa
Phương trình ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn
b) Cách giải:
Bước 1: Chuyển vế ax = -b
Bước 2: Chia hai vế cho a: \displaystyle x=\frac{-b}{a}
Bước 3: Kết luận nghiệm: \displaystyle S=\left\{ \frac{-b}{a} \right\}
Ta có thể trình bày ngắn gọn như sau:
ax + b = 0 <=> ax = -b <=> \displaystyle x=\frac{-b}{a}
Vậy tập nghiệm của phương trình là \displaystyle S=\left\{ \frac{-b}{a} \right\}

3. Bài tập

Giải các phương trình sau. (chuyển vế đổi dấu)

a. 7x + 21 = 0 k. 15 – 8x = 9 – 5x
b. 5x – 2 = 0 l. 3x + 1 = 7x – 11
c. -2x + 28 = 0 m. 2x + 3 = x + 5
d. 0,25x + 1,5 = 0 n. 3x – 2 = 2x – 3
e. 6,2 – 3,1x = 0 o. 2x – (3 – 5x) = 4(x + 3)
f. 2x + x + 12 = 0 p. 10x + 3 – 5x = 4x + 12
g. 5x – 2x – 24 = 0 q. x(x + 2) = x(x + 3)
h. x – 5 = 3 – x r. 2(x – 3) + 5x(x – 1) = 5x2

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội