Phương trình quy về phương trình bậc hai

Có hai dạng phương trình có thể quy về phương trình bậc hai đó là: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.

1. Phương trình trùng phương

– Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:
\displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0 (a ≠ 0)
– Giải phương trình trùng phương \displaystyle ax_{{}}^{4}+bx_{{}}^{2}+c=0 (a ≠ 0)
+ Đặt \displaystyle x_{{}}^{2}=t, t ≥ 0.
+ Giải phương trình \displaystyle at_{{}}^{2}+bt+c=0.
+ Với mỗi giá trị tìm được của t, lại giải phương trình \displaystyle x_{{}}^{2}=t.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta làm như sau:
Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình
Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được
Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội