Sách bồi dưỡng học sinh giỏi khảo sát hàm số 12

Cuốn sách này dành cho học sinh khá giỏi bồi dưỡng chương khảo sát hàm số 12. Sách dành cho học sinh Luyện thi tú tài và các kì thi Quốc gia.

Sách đưa ra phương pháp khảo sát hàm số lớp 12.

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội