Số đo góc, góc vuông, góc nhọn, góc tù

1. Đo góc

a) Dụng cụ: thước đo góc.
b) Cách đo góc \displaystyle \widehat{xOy}
Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với tâm O của góc, một cạnh của góc đi qua vạch 0°
Bước 2: Xem cạnh thứ hai của góc đi qua vạch nào của thước giả sử là vạch 130°
thì viết là \displaystyle \widehat{xOy}=130{}^\circ
Nhận xét: mỗi góc có một số đo dương. Số đo của góc bẹt là 180°. Số đo của mỗi góc không vượt qua 180°.

2. So sánh 2 góc

– Nếu hai góc A và B có số đo bằng nhau thì hai góc đó bằng nhau.
– Nếu số đo của góc A nhỏ hơn góc B thì góc A nhỏ hơn góc B ta viết là:
\displaystyle \widehat{A}<\widehat{B}

3. Góc vuông, góc nhọn, góc tù

– Góc có số đo bằng 90° là góc vuông.
– Góc có số đo nhỏ hơn 90° là góc nhọn.
– Góc có số đo lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội