Sổ tay Sinh học 11

Sổ tay Sinh học 11 có nội dung tóm tắt Sinh học 11 với 2 phần Sinh thái học và Cơ sở di truyền học.

Sinh thái học

I. Sinh thái học cá thể
1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
2. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

II. Quần xã và hệ sinh thái
1. Quần thể
2. Quần xã sinh vật
3. Diễn thế sinh thái
4. Hệ sinh thái

III. Sinh quyển và con người
1. Sinh quyển và tài nguyên
2. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển 3. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Cơ sở di truyền học

I. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền
1. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử axit nuclêic và prôtêin 2. Sinh tổng hợp prôtêin
3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

II. Các quy luật di truyền
1. Menđen và di truyền học
2. Lai một cặp tính trạng
3. Lai hai và nhiều cặp tính trạng
4. Liên kết gen
5. Hoán vị gen
6. Tác động qua lại giữa các gen
7. Sự di truyền giới tính
8. Di truyền liên kết với giới tính
9. Sự di truyền qua tế bào chất

Đọc Sổ tay Sinh học 11 online:

 

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Trung tâm Gia sư Hà Nội

Cơ sở 1: Ngõ 371/3 Đê La Thành, Hà Nội

Cơ sở 2: Thôn Đồng, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 0987 109 591

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội