Sổ tay Toán – Lý – Hóa cấp 2

Cuốn Sổ tay Toán – Lý – Hóa cấp 2 dành cho học sinh khối trung học cơ sở (THCS) ôn tập kiến thức 3 môn khoa học tự nhiên Toán, Lý, Hóa.

Các kiến thức được trình bày 3 phần tương ứng với 3 môn Toán Học – Vật Lý – Hóa Học được phân rõ ràng cho các lớp 6, 7, 8, 9.

 

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội