Soạn Văn 10

Lập dàn ý bài văn tự sự – Soạn văn 10 tập 1

I. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện Tìm hiểu đoạn trích bài Về truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyên Ngọc. Câu 1: Trong văn bản, nhà văn Nguyên Ngọc kể lại câu chuyện về quá trình suy nghĩ, chuẩn bị để sáng tác truyện ngắn Rừng xà nu. Từ một con người […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội