Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em cách dùng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị đại số: giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức.

Bằng cách nhóm, thêm, bớt, tách các hạng tử một cách hợp lý, ta biến đổi biểu thức đã cho về tổng các biểu thức không âm (hoặc không dương) và những hằng số. Từ đó :

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

II. Nhận xét:
Phương pháp giải toán cực trị đại số bằng cách sử dụng các phép biến đổi đồng nhất được áp dụng cho nhiều bài tập, nhiều dạng bài tập khác nhau. Song đôi khi học sinh thường gặp khó khăn trong công việc biến đổi để đạt được mục đích. Vậy còn những phương pháp nào; để cùng phương pháp vừa nêu trên giúp học sinh nhanh chóng tìm ra lời giải. Trước hết ta giải một số bài toán sau để cùng suy ngẫm.

III. Các bài tập đề nghị:
1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau :

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp vui lòng gửi về email giasuhanoitrungtam@gmail.com hoặc inbox fanpage Trung tâm Gia sư Hà Nội dưới đây:

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội
Có thể bạn quan tâm
x