Thẻ: bài tập tuần

Bài tập tuần 12 – Toán lớp 9

Đây là bài thứ 12 of 0 trong series Bài tập tuần - Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 12 – Đồ thị của hàm số bậc nhất – Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Bài 1: Cho hàm số và a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy b) Đường thẳng song song với trục Ox, cắt […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội