Thẻ: bất đẳng thức

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Ứng dụng của bất đẳng thức trong Toán THCS

Trong chương trình Toán trung học cơ sở (THCS), các em có thể sử dụng bất đẳng thức để giải phương trình, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức. Các em xem những ví dụ dưới đây để hiểu rõ. 1. Ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình Ví dụ […]

Trang 1 trên 212
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội