Thẻ: bé 4 tuổi

Bé 4 tuổi học những gì?

Biểu đạt ngôn ngữ, Khả năng toán học, Làm quen với khoa học và Trò chơi sáng tạo là những gì mà bé 4 tuổi cần phải học để phát triển nhận thức một cách toàn diện. Các bố mẹ cùng đọc và áp dụng vào việc dạy con mình nhé. Biểu đạt ngôn ngữ Kĩ năng biểu […]

Những vấn đề liên quan đến bé 4 tuổi

Bé 4 tuổi đã có những tiến bộ rất lớn trong mọi phương diện như sự phát triển tâm lí, phát triển trí tuệ và khả năng học tập… Nhiều lúc, bé đem đến cho cả gia đình nhiều điều ngạc nhiên thú vị. Nắm vững đặc điểm phát triển của bé trong giai đoạn […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội