Thẻ: biểu thức

Phương pháp giải dạng toán: Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai

Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai là dạng toán thường có trong đề thi toán vào lớp 10. Có 2 dạng: rút gọn biểu thức số học và biểu thức đại số. Trung tâm gia sư Hà Nội chia sẻ với các em phương pháp giải cụ thể của từng dạng. […]

Sử dụng phương pháp xét từng khoảng giá trị để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Phương pháp xét từng khoảng giá trị có tác dụng để tìm GTLN, GTNN của biểu thức. Đây là một trong những phương pháp hữu dụng mà Trung tâm Gia sư Hà Nội muốn chia sẻ. Có nhiều bài toán nếu ta chỉ sử dụng các phép biến đổi tương đương, các bất đẳng thức […]

Sử dụng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị (GTLN, GTNN của biểu thức)

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em cách dùng phép biến đổi đồng nhất để tìm cực trị đại số: giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Bằng cách nhóm, thêm, bớt, tách các hạng tử một cách hợp lý, ta biến đổi biểu thức đã cho […]

Sử dụng các bất đẳng thức cơ bản để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các phép biến đổi tương đương để biến đổi biểu thức đã cho về các bất đẳng thức cơ bản rồi tìm GTLN, GTNN. Ta biết rằng: Từ một bất đẳng thức, bằng cách chuyển về bao giờ ta cũng đưa  về một bất đẳng thức cơ […]

Sử dụng biểu thức phụ để tìm để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Để tìm cực trị của một biểu thức nào đó, đôi khi người ta xét cực trị của một biểu thức khác có thể so sánh được với nó, nếu biểu thức phụ dễ tìm cực trị hơn. Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các em cách sử dụng biểu thức […]

Sử dụng phương pháp miền giá trị để tìm GTLN, GTNN của biểu thức

Sử dụng phương pháp miền giá trị là một trong những cách để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức (tức là tìm cực trị của một biểu thức đó). Trong một số trường hợp đặc biệt, biểu thức đại số  đã cho chỉ có thể có một hoặc hai […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội