bồi dưỡng hsg 4

11 chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4

Chia sẻ 11 chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4 bao gồm các chuyên đề ôn luyện HSG môn Toán 4 dưới dạng bài tập tự giải. Gồm các chuyên đề: – Chuyên đề 1: Tìm thành phần chưa biết của phép tính – Chuyên đề 2: Thứ tự thực hiện các phép tính […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội