Thẻ: chia hết

Dạng bài tập: Tìm điều kiện chia hết – Số học 6

Dạng bài tập Tìm điều kiện chia hết cũng là một dạng toán khó trong chương trình Toán lớp 6 ở phần Số học. Vì vậy các em cần phải chăm chỉ luyện tập dạng này. Các em xem những ví dụ dưới đây rồi tự làm các bài tập tương tự. Ví dụ 1:Tìm […]

Dạng bài tập chứng minh quan hệ chia hết – Số học 6

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com sẽ cùng các em học sinh lớp 6 đi làm những bài tập về dạng chứng minh quan hệ chia hết với việc áp dụng nguyên lý Dirich- le. Trước tiên các em cần ghi nhớ lý thuyết: Phương pháp chứng minh một số chia hết cho một số: Để chứng […]

Phép chia hết trong Số học

Ở bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội sẽ nhắc lại về lý thuyết chia hết trong Số học với các phép chia hết cho 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Và công thức tổng quát n số nguyên liên tiếp chia hết. Một số chia hết cho 2 khi chữ số […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội