Thẻ: đanh ngôn

DANH NGÔN BỐN PHƯƠNG

– Lời nhã nhặn, lời ôn tồn, tựu trung là lời mãnh liệt nhất. – Hoặc hay hoặc dở cũng đừng khi nào nói chuyện về mình, kẻ phô trương là người kiêu ngạo, mà tự hạ mình là người dại dột. – Hãy suy nghĩ những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội