Thẻ: đề cương lớp 5

Đề cương ôn tập Địa lý lớp 5 cả năm

Đề cương ôn tập môn học Địa lý lớp 5 cả năm 1. Nước ta có các loại hình giao thông là : Đường ô tô, đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không. Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá và hành khách. 2. Nước […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội