Thẻ: đề kiểm tra toán 9

Đề KSCL học sinh lớp 9 môn Toán quận Hoàng Mai 2018

Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 môn Toán, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 120 phút. Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức A = \(\displaystyle \frac{2\sqrt{x}+3}{x+\sqrt{x}+1}\) và B = \(\displaystyle \frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}-1}\) với x ≥ 0; x ≠ 1 […]

Trang 1 trên 212
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội