đề kiểm tra toán 9

Đề KSCL học sinh lớp 9 môn Toán quận Hoàng Mai 2018

Đề khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 môn Toán, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 120 phút. Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức A = $ \displaystyle \frac{2\sqrt{x}+3}{x+\sqrt{x}+1}$ và B = $ \displaystyle \frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}-1}$ với x ≥ 0; x […]

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 môn Toán huyện Thanh Trì 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần thứ 2 môn Toán Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 26/4/2018 Đáp án Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 môn Toán huyện Thanh Trì 2017-2018:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên, Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 27/4/2018 Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – […]

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày kiểm tra 14/04/2018 Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân 2017 […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội