Thẻ: đề thi hè

Đề thi kiểm tra hè dành cho học sinh lớp 4 lên 5 Toán và tiếng Việt

Đề thi kiểm tra hè Toán lớp 4 lên 5 Câu 1: Số gồm có 5 đơn vị, 4 chục, 73 trăm viết là:…………………………. Câu 2: Nêu coi lớp 5B là 100 phần bằng nhau và số học sinh nữ là 15 em chiếm 60 phần . Số học sinh lớp 5B là:……………………………………. Câu 3:  Viết phân […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội