Thẻ: đề thi hk2

Đề cương HK2 môn tiếng Việt lớp 4 năm 2017-2018

Đề cương học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2017-2018.Thời gian làm bài: 35 phút. BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Tiếng Việt (Đọc) – Lớp 4 – Đề 1 Thời gian làm bài: 35 phút Họ và tên học sinh:…………………………………………………..Lớp: 4………………… Nhận xét:……………………………………………………………………………………………. Điểm […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội