Thẻ: đề thi thử

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ – Ba Đình 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Công Trứ quận Ba Đình 2018. Ngày thi 24/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức A = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\) và B = \(\displaystyle (\sqrt{x}-\frac{3x+1}{x+3\sqrt{x}}).\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-1}\) (Với x > 0; x ≠ 1) a) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Phú Đô – Nam Từ Liêm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Phú Đô quận Hoàn Kiếm 2018. Ngày thi 19/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Có đáp án. Câu 1 (2 điểm) Cho 2 biểu thức: A = \(\displaystyle \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{1-\sqrt{x}}\) và B = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}-1}{2}\) với x ≥ 0, x ≠ 1 a) Rút gọn biểu thức […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán quận Bắc Từ Liêm 2018 có đáp án

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán Phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm 2018. Ngày thi 22/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Có đáp án. Bài I: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức A = \(\displaystyle \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}\) và B = \(\displaystyle \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}\) với x ≥ 0; x ≠ 1 a) Tính […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút. Bài 1: (2,0 điểm) a) Cho các biểu thức \(\displaystyle A=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\). Tính giá trị của A khi \(\displaystyle x=3-2\sqrt{2}\) b) Rút gọn biểu thức \(\displaystyle B=\left( \frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right).\frac{\sqrt{x}-2}{2}\) (với […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Sài Đồng – Gia Lâm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Sài Đồng quận Gia Lâm 2018. Ngày thi 16/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Bài I: (2,0 điểm) Cho biểu thức A = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\); B = \(\displaystyle \frac{x-3\sqrt{x}+4}{x-2\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}-2}\,\,\,\,\,\,\,(x>0;\,\,\,\,x\ne 4)\) 1) Tính giá trị của A khi x = 9 2) Rút gọn […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám – Ba Đình 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Hoàng Hoa Thám quận Ba Đình 2018. Ngày thi 16/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Bài I. (2,0 điểm) Cho các biểu thức A = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}-2}{x+3}\) và B = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}-\frac{5\sqrt{x}-2}{4-x}\) (với x ≥ 0; x ≠ 4) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên – Hoàn Kiếm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm 2018. Ngày thi 22/5/2018, thời gian làm bài 180 phút. Bài I: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức: A = \(\displaystyle \frac{5\sqrt{x}+9}{x-1}\) và B = \(\displaystyle \frac{x+2}{x+\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}\) với x ≥ 0; x ≠ 1 Tính giá trị của biểu thức […]

Trang 1 trên 3123
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội