Thẻ: đề thi thử

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy 2018

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút. Bài 1: (2,0 điểm) a) Cho các biểu thức \(\displaystyle A=\frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2}\). Tính giá trị của A khi \(\displaystyle x=3-2\sqrt{2}\) b) Rút gọn biểu thức \(\displaystyle B=\left( \frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right).\frac{\sqrt{x}-2}{2}\) (với […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Sài Đồng – Gia Lâm 2018

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Sài Đồng - Gia Lâm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Sài Đồng quận Gia Lâm 2018. Ngày thi 16/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Bài I: (2,0 điểm) Cho biểu thức A = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\); B = \(\displaystyle \frac{x-3\sqrt{x}+4}{x-2\sqrt{x}}-\frac{1}{\sqrt{x}-2}\,\,\,\,\,\,\,(x>0;\,\,\,\,x\ne 4)\) 1) Tính giá trị của A khi x = 9 2) Rút gọn […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám – Ba Đình 2018

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Hoàng Hoa Thám - Ba Đình 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Hoàng Hoa Thám quận Ba Đình 2018. Ngày thi 16/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Bài I. (2,0 điểm) Cho các biểu thức A = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}-2}{x+3}\) và B = \(\displaystyle \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2}-\frac{5\sqrt{x}-2}{4-x}\) (với x ≥ 0; x ≠ 4) Tính giá trị của biểu thức […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên – Hoàn Kiếm 2018

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên - Hoàn Kiếm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm 2018. Ngày thi 22/5/2018, thời gian làm bài 180 phút. Bài I: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức: A = \(\displaystyle \frac{5\sqrt{x}+9}{x-1}\) và B = \(\displaystyle \frac{x+2}{x+\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}\) với x ≥ 0; x ≠ 1 Tính giá trị của biểu thức […]

Trang 1 trên 212
Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội