đề thi thử

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn tiếng Anh của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn tiếng Anh của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Giáo dục công dân của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Địa Lí của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Địa Lí của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Sinh học của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Sinh học của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Hóa học của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Hóa học của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Vật Lý của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề. Sáng 24-1, Bộ GD&ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018. Theo đó, phương thức tổ chức các môn thi, bài […]

Gợi ý đáp án đề thi minh họa THPT quốc gia năm 2018 môn Ngữ Văn

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 môn thi Ngữ Văn của Bộ giáo dục và đào tạo. Thời gian làm bài:120 phút, không kể thời gian phát đề. Có gợi ý đáp án bên dưới. Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ đề thi thử tham khảo môn Ngữ Văn THPT […]

Tải về 9 bộ đề thi thử THPT quốc gia mới nhất 2017

Tải về 9 bộ đề thi thử THPT quốc gia mới nhất 2017 có hướng dẫn giải và đáp án của các trường trung học phổ thông (cấp 3) trong toàn quốc. Bộ đề thi thử trắc nghiệm của các trường trong cả nước: click vào để xem 1. Đề thi thử THPT quốc gia […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội