Thẻ: đề thi toán 5

Đề thi Toán lớp 5 nâng cao

Đề thi Toán lớp 5 nâng cao dành cho học sinh khá giỏi. Đề thi gồm có 10 câu. Bài 1: Tìm số tự nhiên có bốn chữ số biết rằng nếu chuyển chữ số 9 tận cùng của số đó lên đầu thì được một số mới gấp 3 lần số cũ và thêm […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội