Thẻ: đề thi vào 10

Đề thi Toán vào lớp 10 TP. Hồ Chí Minh năm học 2014-2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP. Hồ Chí Minh năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a)  b)  c)  d)  Bài 2: (1,5 điểm) a) Vẽ đồ thị (P) của […]

Đề thi Toán vào lớp 10 Lạng Sơn năm học 2015-2016

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN THPT LẠNG SƠN NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1:( 3,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức:  Rút gọn biểu thức:  Giải hệ phương trình:  Câu 2:( 1 điểm) Vẽ đồ thị các […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội