đề thi vào 10

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Nội dung đề thi: Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: $ \displaystyle \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ Rút gọn biểu thức: P = $ […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Minh Khai – Hai Bà Trưng 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS THCS Minh Khai quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2018. Ngày thi 29/5/2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Bài I (2,0 điểm) 1. Rút gọn biểu thức P = $ \displaystyle \left( \frac{2}{\sqrt{x}+3}-\frac{1}{\sqrt{x}} \right):\frac{\sqrt{x}-2}{x+3\sqrt{x}}$ (với x > 0; x […]

Đề thi thử vào 10 môn Toán huyện Chương Mỹ 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2018. Thời gian làm bài 120 phút. Bài 1 (2 điểm) Cho các biểu thức: A = $ \displaystyle \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}+\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3}-\frac{3x+3}{x-9}$ và B = $ \displaystyle \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}$ (Với x ≥ 0, x ≠ 9) a) Tính giá […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: T= √16+5. Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình 2x […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội