đề thi vào 10

Đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Trà Vinh năm 2017-2018

Bài 1.(3,0 điểm)   1. Rút gọn biểu thức: A= $ \frac{1}{3+2\sqrt{2}}+\frac{1}{3-2\sqrt{2}}$ 2. Giải hệ phương trình: $ \left\{ \begin{array}{l}3x-y=7\\5x+y=9\end{array} \right.$ 3. Giải phương trình: $ {{x}^{2}}-3x-10=0$ Bài 2. (2,0 điểm)  Cho hai hàm số $ y=x+2$ và $ y={{x}^{2}}$ có đồ thị lần lượt là (d) và (P) 1. Vẽ (d) và (P) trên cùng hệ trục tọa […]

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Tiền Giang năm 2017 – 2018

Bài I. (3,0 điểm) 1. Giải hệ phương trình và phương trình sau: a/ $ \left\{ \begin{array}{l}2x-y=5\\x+y=4\end{array} \right.$                   b/ $ 16{{x}^{4}}-8{{x}^{2}}+1=0$ 2. Rút gọn biểu thức: $ A=\frac{\sqrt{{{\left( \sqrt{5}-1 \right)}^{2}}}}{4}+\frac{1}{\sqrt{5}-1}$ 3. Cho phương trình $ {{x}^{2}}-mx+m-1=0$ (có ẩn số x). a/ Chứng minh phương trình đã cho luôn có hai nghiệm x1, x2 với mọi m. b/ Cho […]

Đề thi Toán vào lớp 10 Tây Ninh năm học 2017-2018

Câu 1: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức T = $ \sqrt{36}+\sqrt{9}-\sqrt{49}$ Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình  x2 – 5x – 14 = 0 Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đường thẳng $ (d):y=\left( 2m-1 \right)x+3$ song song với đường thẳng $ (d’):y=5x+6$ Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số $ y=\frac{3}{2}{{x}^{2}}$ […]

Đề thi Toán vào 10 chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình năm 2012 – 2013

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(2 điểm) (Thí sinh không cần giải thích và không phải chép lại đề bài, hãy viết kết quả các bài toán sau vào tờ giấy thi) 1. Biểu thức A = $ \displaystyle \sqrt{2x+1}$ có nghĩa với các giá trị của x là… 2. Giá trị m để 2 đường thẳng […]

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hòa Bình năm 2016 – 2017

Câu I (3,0 điểm) 1) a) Rút gọn: $ A=5\sqrt{2}-\sqrt{8}$ b) Cho $ x=2,\,y=3$, tính giá trị biểu thức: $ B={{x}^{2}}-xy+{{y}^{2}}$ 2) Vẽ đồ thị hàm số: $ y=3x+2$ 3) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $ C={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-x-3$ Câu II (3,0 điểm) 1) Cho tam giác ABC vuông tại A có $ AB=12\,cm,\,AC=16\,cm$. Tính […]

Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định 2017 – 2018

Bài 1: (2,0 điểm)   Cho biểu thức A =  $ \left( \frac{\sqrt{\text{x}}\,\,-\,\,2}{\text{x}\,\,-\,\,1}\,\,-\,\,\frac{\sqrt{\text{x}}\,\,+\,\,2}{\text{x}\,\,+\,\,2\sqrt{\text{x}}\,\,+\,\,1} \right)\frac{{{\text{x}}^{2}}\,\,-\,\,2\text{x}\,\,+\,\,1}{2}$ a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa. Rút gọn A b) Tìm x để A ≥ 0 c)  Tìm giá trị lớn nhất của A. Bài 2: (2,0 điểm) 1) Giải phương trình sau: $ 4{{\text{x}}^{4}}\,\,+\,\,4{{\text{x}}^{3}}\,\,-\,\,20{{\text{x}}^{2}}\,\,+\,\,2\text{x}\,\,+\,\,1\,\,=\,\,0$ 2) Chứng minh […]

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Bến Tre năm 2016 – 2017

Đề thi dành cho học sinh chuyên: Câu 1: ( 1,5 điểm ) Cho A = $ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{6}}{1-\sqrt{2}}+\frac{2+\sqrt{8}}{1+\sqrt{2}}$ và B = $ \frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ Chứng minh: A – B = 3 b) Chứng minh : $ \sqrt{4+2\sqrt{3}}+\sqrt{4-2\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$ Câu 2: ( 2,5 điểm ) a) Giải phương trình (x2 – 2)2 = 4(x2 – 2) – 3 b) Giải […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2016 – 2017

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 – 2017. Sở giáo dục và đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Ngày thi: 14 tháng 6 năm 2016 Câu 1: (2,5 điểm) a) Rút gọn biểu thức: A […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Hà Tĩnh 2013-2014

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, chuyên Toán trường THPT chuyên tỉnh Hà Tĩnh năm học 2013-2014. Bài 1: Cho biểu thức  $ P=\left( \frac{8}{\sqrt{x}-3}+\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3} \right)\left( \frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1}+\sqrt{x}-10 \right)$ a) Tìm điều kiện x để P xác định và rút gọn P b) Tìm x để P có giá trị bằng 30 Bài […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2012-2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa năm học 2012-2013. Câu 1: (2.0 điểm )  Cho biểu thức : $ P=\left( \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}-1}-\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}+1}+4\sqrt{a} \right)\frac{1}{2a\sqrt{a}}$, (Với a > 0 ,  a ¹1) 1. Chứng minh rằng : $ \displaystyle P=\frac{2}{a-1}$ 2. Tìm giá trị của a […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương 2013-2014

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, chuyên Toán trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014. Câu I (2,0 điểm) 1) Phân tích đa thức $ P(x)={{(3x-2)}^{3}}+{{(1-2x)}^{3}}+{{(1-x)}^{3}}$ thành nhân tử. 2) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $ a+b+c+\sqrt{abc}=4$. Tính giá trị […]

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2013-2014

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán, chuyên Toán trường THPT chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An năm học 2013-2014. Câu 1 (7,0 điểm). a) Giải phương trình: $ \displaystyle \left( \sqrt{2x+3}+2 \right)\left( \sqrt{x+6}-\sqrt{x+1} \right)=5$. b) Giải hệ phương trình: $ \displaystyle \left\{ \begin{array}{l}{{x}^{3}}y+2y=3\\{{y}^{3}}(3x-2)=1\end{array} \right.$ Câu 2 (2,0 điểm). Cho hai số nguyên […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội