Thẻ: đoạn thẳng

Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất

Ở bài viết này Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em cách đếm số đoạn thẳng, đếm số hình tam giác làm sao đúng và nhanh nhất. Hướng dẫn: Học sinh đọc hiểu bản chất trước khi áp dụng công thức ghi nhớ cách đếm tổng quát. 1. Đếm đoạn thẳng dựa vào số điểm […]

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng với 2 cách rất đơn giản. Để viết được phương trình đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước chúng ta cần phải học thuộc lý thuyết về đường trung trực, đó […]

7 cách chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác

Muốn chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây. 1. Sử dụng tính chất trung điểm. 2. Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. 3. Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác. 4. Sử […]

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây. Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB: 1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB. 2. Chứng minh có hai điểm trên […]

Ôn tập: Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau

Để chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau trong mặt phẳng các em có thể áp dụng một trong các phương pháp mà Trung tâm Gia sư Hà Nội giới thiệu dưới đây. 1. Dùng hai tam giác bằng nhau. 2. Dùng tính chất của tam giác; hình thang cân; hình bình hành;… 3. Sử […]

Gia sư Hà Nội © 2009 Gia sư Hà Nội